jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Verhoging pensioen

Uw pensioen kan verhoogd worden.

  • Waarom verhoging van pensioen?
  • De verhoging in de afgelopen jaren
  • Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd?
  • Dekkingsgraad 

Waarom verhoging van pensioen?
De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert Stichting Pensioenfonds De Fracties elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening (indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage. Voor deze voorwaardelijke verhoging van uw pensioen is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De verhoging van uw pensioen wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

De verhoging in de afgelopen jaren
De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Stichting Pensioenfonds De Fracties heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar: Dat is de verhoging per: De prijzen stegen toen met:
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,65%
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,98%
2013: 0,00% 1 januari 2014 2,51%
2012: 0,00% 1 januari 2013 2,45%
2011: 0,00% 1 januari 2012 2,34%
2010: 0,76% 1 januari 2011 1,27%

Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd?
U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Uw pensioen wordt alleen verhoogd als de financiële positie van het fonds dat toelaat. Uw pensioen wordt dan verhoogd met (een deel van) de prijsstijging van het afgelopen jaar.

Dekkingsgraad
De financiële positie van het pensioenfonds is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. Deze geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in %. Een dekkingsgraad van 105% bijvoorbeeld betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die het moet uitkeren aan pensioen, €1,05 aan vermogen heeft. De huidige dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds De Fracties kunt u zien in een grafiek.