jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Einde samenwonen

U gaat na een tijd uit elkaar. Een vervelende situatie die ook het pensioen kan beïnvloeden. Dat hangt af van het moment waarop u bent gaan samenwonen.

Ik ben voor mijn pensioen gaan samenwonen en heb mijn partner aangemeld
Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen na uw overlijden. Uw ex-partner kan kiezen om af te zien van het recht op partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken hebt gemaakt over hoe u uw spullen onder elkaar verdeelt. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Het ouderdomspensioen hoeft u niet te delen met uw ex-partner.

Ik ben na mijn pensioen gaan samenwonen
Uw ex-partner heeft geen recht op partnerpensioen na uw overlijden. Het ouderdomspensioen hoeft u niet te delen met uw ex-partner. U hoeft het pensioenfonds niets te laten weten.

Wat moet ik doen?
Meld uw partner af bij het pensioenfonds. Stuur het pensioenfonds een brief met:

  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum op waarop u het samenwonen beëindigt
  • een handtekening van u en van uw ex-partner

Ziet uw ex-partner af van het recht op partnerpensioen na uw overlijden? Stuur het pensioenfonds dan een kopie van de beëindigingovereenkomst van uw samenlevingscontract. Hierin moet duidelijk staan dat de ex-partner afstand doet van het partnerpensioen.

Informatie voor u en voor uw ex-partner
Het pensioenfonds stuurt u en uw ex-partner automatisch een opgave van het partnerpensioen voor uw ex-partner. Dat gebeurt als u uw partner bij het pensioenfonds hebt afgemeld.