jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Scheiden

U gaat na een tijd uit elkaar. U gaat scheiden of u beëindigt uw geregistreerd partnerschap. Een vervelende situatie die uw pensioen kan beïnvloeden. Dat hangt af van het moment waarop u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Ik ben vóór mijn pensioen getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan
Uw ex-partner houdt recht op partnerpensioen na uw overlijden. Er gelden verder regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de Wet ‘verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van deze regels en andere afspraken maken.

Ik ben op of na mijn pensioen getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan
Uw ex-partner heeft geen recht op partnerpensioen na uw overlijden. Het ouderdomspensioen hoeft u niet te delen met uw ex-partner. U hoeft het pensioenfonds niets te laten weten.