jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Wat als ik overlijd?

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties helpt daarbij, als u al officieel met uw partner samen was voordat u 65 werd.

Moet er iets doorgegeven worden?
Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Als het overlijden gemeld is bij de gemeente, geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij Pensioenfonds De Fracties melden. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor mijn partner?
Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons, als u voordat u 65 jaar werd:

  • getrouwd bent
  • uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd hebt
  • samenwoonde, uw partner bij het pensioenfonds heeft aangemeld en als het pensioenfonds uw partner heeft geaccepteerd.

Het partnerpensioen is 65% van uw ouderdomspensioen.

Ontvangt uw partner op dat moment nog geen AOW, dan kan hij of zij recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. Bijvoorbeeld als hij of zij zorgt voor kinderen onder de 18. Deze en andere voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is er geregeld voor mijn kinderen?
Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Voor stief- en pleegkinderen geldt als voorwaarde dat u hen moet aanmelden bij het pensioenfonds en dat het pensioenfonds de pleegkinderen moet hebben toegelaten.

Uw kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.