jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Wat is er geregeld?

Als u met pensioen gaat, krijgt u pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Dit is een deel van uw inkomen als gepensioneerde. Uw inkomen bestaat dan uit:

  • AOW van de overheid
  • Pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties

En misschien krijgt u ook:

  • Pensioen dat u zelf hebt bijgespaard
  • Pensioen van een ander pensioenfonds

Het kan zijn dat u uw pensioen hebt overgedragen aan een ander pensioenfonds toen u van baan wisselde. Of dat u een klein pensioen had en dat het pensioenfonds dit in één keer aan u heeft uitbetaald. Dan ontvangt u géén pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties
Via uw werk hebt u pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties.

  • Voor salaris tot € 66.253 bruto per jaar (2016) geldt er een middelloonregeling; de hoogte van het pensioen hierover hangt af van het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u pensioen opbouwde bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Hoe hoger uw gemiddelde salaris, hoe hoger uw pensioen.
  • Voor salaris vanaf € 66.253 tot €101.519 bruto per jaar (2016) geldt een beschikbare premieregeling; uw werkgever betaalde elk jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen. Dit geld werd belegd. Het kapitaal dat u op deze manier aan het eind van uw loopbaan hebt opgebouwd, bepaalt onder andere hoe hoog uw pensioen zal zijn. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit kapitaal een pensioen in bij een verzekeraar.

In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u straks krijgt van het pensioenfonds. U ontvangt dit overzicht elke 5 jaar.

Wanneer krijg ik pensioen?
U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt ook eerder met pensioen gaan.