jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Eerder met pensioen

U kunt ervoor kiezen om met pensioen te gaan voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt al vanaf uw 55ste met pensioen gaan.

Wat is er geregeld?
Gaat u met pensioen vóór u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan is uw situatie als volgt:

  • Uw maandelijkse pensioenbedrag daalt. Dat komt doordat het pensioen dat u in totaal hebt opgebouwd, naar verwachting over een langere periode wordt uitbetaald.
  • Pas als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, ontvangt u AOW.
  • U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering tijdelijk te verhogen of te verlagen. Dat kan tot uw 67ste.
  • Bent u getrouwd, bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan of hebt u uw partner bij ons aangemeld? Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen, mocht u overlijden.
  • Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen, mocht u overlijden.

U ondertekent een intentieverklaring, waarmee u aangeeft dat u niet meer de intentie hebt om betaald werk te doen.

Wat kan ik doen?

  • U kunt zelf nagaan wanneer het voor u financieel mogelijk is om te stoppen met werken. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?
  • U kunt verschillende keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen.

Wat moet ik doen?
U geeft uw besluit door aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. U doet dit drie maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Tip: bespreek de datum waarop u met pensioen wilt gaan met uw huidige werkgever. Uw dienstverband moet beëindigd zijn op het moment dat uw pensioen ingaat. 

Wat kan ik verder doen?
Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.