jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Met pensioen zijn

U wordt 67 en u gaat met pensioen.

Wat is er geregeld?
Uw pensioen van Stichting Pensioenfonds de Fracties gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. Uw situatie is dan als volgt:

  • U ontvangt elke maand pensioen van Stichting Pensioenfonds de Fracties
  • U ontvangt elke maand AOW van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd

En misschien ontvangt u ook:  

  • Pensioen dat u zelf hebt bijgespaard.
  • Pensioen van een ander pensioenfonds.

Wat betekent dit voor partner- en wezenpensioen?
Bent u vóór uw 67ste:

Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen, als u overlijdt.

Kiest u na uw 67ste voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of aanmelden van uw partner, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen, mocht u overlijden.

Klein pensioen?
Hebt u weinig pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen in één keer uitbetalen. Kijkt u voor meer informatie bij Klein pensioen.

Wat kan ik doen?
U kunt nagaan hoe hoog uw pensioen wordt als u op uw 67ste met pensioen gaat. U ziet dat eens in de vijf jaar op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit pensioenoverzicht ontvangt u per post van het pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

U kunt verschillende keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen.

Wat moet ik doen?
Twee tot zes maanden voordat u 67 jaar wordt, kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. Wilt u uw pensioen vóór uw 67ste laten ingaan, neem dan eerder contact op met het fonds.
Bent u eenmaal met pensioen en woont u in het buitenland? Dan vraagt het pensioenfonds u elk jaar een verklaring in te sturen waaruit blijkt dat u nog leeft. Dit heet een attestatie de vita. Het fonds stuurt u die elk jaar automatisch toe.