jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Werkloos

U raakt uw baan kwijt en moet financieel een stapje terugzetten.

Wat is er geregeld
Het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds De Fracties hebt opgebouwd, blijft gewoon staan. Het ouderdomspensioen krijgt u vanaf de eerste van de maand waarin u 65 wordt. Uw partner en uw kinderen tot 18 jaar houden recht op partner- en wezenpensioen na uw overlijden.
Als u een overzicht wilt van hoeveel pensioen er voor u is, kijkt u dan bij Hoeveel krijg ik?

Wat moet ik doen?
U geeft uw ontslag door aan het UWV.

Nieuwe baan
Vindt u een nieuwe baan, dan gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Goed vergelijken
Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Zo kunt u nagaan of het financieel gunstig is om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • Soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • Verhoging pensioen (toeslagverlening over uw pensioen)
  • De financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • De flexibele keuzemogelijkheden van de vorige en de nieuwe pensioenregeling

Vraag waardeoverdracht aan binnen zes maanden nadat u aan uw nieuwe baan begonnen bent. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Binnen deze termijn is Stichting Pensioenfonds De Fracties verplicht om hieraan mee te werken.

Voorwaarde waardeoverdracht
De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk. Is de dekkingsgraad onder de 100%? Dan kunt de waardeoverdracht wel aanvragen om binnen de termijn van zes maanden te blijven. Het pensioenfonds neemt uw aanvraag in behandeling wanneer de dekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Klein pensioen?
Hebt u weinig pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen in één keer uitbetalen. Kijkt u voor meer informatie bij Klein pensioen.

Informatie voor u
Direct nadat u uit dienst gaat, stuurt het pensioenfonds u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties.