jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

In deeltijd met pensioen

U hoeft niet in één keer helemaal te stoppen met werken. U kunt ook voor een deel van de werkweek met pensioen gaan en voor een deel aan het werk blijven. U maakt dan gebruik van deeltijdpensioen.

Wat is er geregeld?
Deeltijdpensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties kan ingaan vanaf de eerste van de maand waarin u 55 wordt tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt voor minimaal 10% van de werkweek die voor u geldt met pensioen gaan. Kiest u hiervoor, dan kunt u dat later niet meer terugdraaien.

Gaat u met deeltijdpensioen dan is uw situatie als volgt:

  • Voor het deel van de werkweek dat u nog werkt, bouwt u nog pensioen op; voor het deel dat u met pensioen bent, bouwt u geen pensioen meer op.
  • U ontvangt salaris voor het deel dat u werkt en pensioen voor het deel dat u met pensioen bent.
  • Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u AOW. 

Wat betekent dit voor mijn pensioen?
U gaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd minder werken. Uw maandelijks pensioenbedrag daalt. Dat komt doordat het pensioen dat u in totaal opbouwt, naar verwachting over een langere periode uitbetaald moet worden. U moet dus 'langer doen' met uw pensioen.

Wat betekent dit voor partner- en wezenpensioen?
Bent u getrouwd, bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan of hebt u uw partner bij het pensioenfonds aangemeld? Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen, mocht u overlijden.

Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen, mocht u overlijden.

Wat kan ik doen?
U kunt zelf nagaan wanneer het voor u financieel mogelijk is om gedeeltelijk te stoppen met werken en in deeltijd met pensioen te gaan. In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen er voor u in totaal is. U ontvangt dit pensioenoverzicht elk jaar per post van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering tijdelijk te verhogen of te verlagen. Dat kan tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat moet ik doen?
Bespreek de datum waarop u met pensioen wilt gaan twee tot zes maanden daarvoor met uw werkgever. Uw werkgever moet hiermee instemmen. Uw dienstverband moet (deels) beëindigd zijn op het moment dat uw pensioen ingaat. Uw werkgever geeft uw pensioendatum door aan Stichting Pensioenfonds De Fracties.

U kunt ook zelf contact opnemen met het pensioenfonds. Doet u dit dan minimaal drie maanden voordat u met deeltijdpensioen wilt gaan. Dan heeft het pensioenfonds voldoende tijd om de betaling van uw deeltijdpensioen te starten.

Wat kan ik verder doen?
Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.