jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Een andere baan

Gaat u weg bij:

  • Loders Croklaan B.V. of
  • IOI - Loders Croklaan Oils B.V.

Dan stopt uw pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Hebt u ergens anders een andere baan, dan gaat u waarschijnlijk via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen.

Wat is er geregeld?
U houdt recht op het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds De Fracties hebt opgebouwd. Elke 5 jaar ontvangt u van het pensioenfonds een pensioenoverzicht. Hierin leest u hoeveel pensioen u van het pensioenfonds tegoed hebt.

Wat kan ik doen?
U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Zo voorkomt u dat u straks van twee pensioenfondsen pensioen uitbetaald krijgt. Of het financieel gunstig is om uw pensioen mee te nemen, is niet meteen te zeggen.

Goed vergelijken
Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Zo kunt u nagaan of het financieel gunstig is om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • Soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • Verhoging pensioen (toeslagverlening over uw pensioen)
  • De financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • De flexibele keuzemogelijkheden van de vorige en de nieuwe pensioenregeling

Vraag waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe baan begonnen bent. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Binnen deze termijn is Stichting Pensioenfonds De Fracties in ieder geval verplicht om hieraan mee te werken.

Voorwaarde waardeoverdracht
De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk. Is de dekkingsgraad onder de 100%? Dan kunt de waardeoverdracht wel aanvragen om binnen de termijn van zes maanden te blijven. Het pensioenfonds neemt uw aanvraag in behandeling wanneer de dekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Klein pensioen?
Hebt u weinig pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen in één keer uitbetalen. Kijkt u voor meer informatie bij Klein pensioen

Informatie voor u
Direct nadat u uit dienst bent gegaan, stuurt het pensioenfonds u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties.