jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Nieuw in dienst

U krijgt voor het eerst een baan bij:

 • Loders Croklaan B.V. of
 • IOI - Loders Croklaan Oils B.V.

Dan gaat u pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Wat is er geregeld?
Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Sinds 1 januari 2014 is die als volgt:

 • voor salaris tot € 62.066 bruto per jaar (2015) geldt een middelloonregeling; de hoogte van het pensioen hierover hangt af van het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdient.
 • voor salaris vanaf € 62.066 bruto per jaar (2015) geldt een beschikbare premieregeling; de hoogte van het pensioen hierover hangt af van de beleggingsopbrengsten.

Waar hebt ik recht op?

 • U hebt recht op ouderdomspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. En u kunt kiezen voor extra pensioen.
 • Uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen. En eventueel op aanvullend Anw-pensioen, als u meedoet aan deze vrijwillige verzekering.
 • Uw kinderen hebben tot zij 18 jaar worden recht op wezenpensioen.     

Wat moet ik doen?
Om ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen te gaan opbouwen, hoeft u niets te doen. Uw werkgever betaalt de premie. Uw werkgever geeft ook uw gegevens door aan het pensioenfonds.

Wat kan ik doen?
Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar Pensioenfonds De Fracties. Dat heet waardeoverdracht. U beslist zelf of u dat wilt. Let hierbij op:

 • Soort pensioenregeling (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst?
 • Verhoging van het pensioen (toeslagverlening over uw pensioen)
 • De financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
 • De keuzemogelijkheden van de vorige en de nieuwe pensioenregeling

Vraag waardeoverdracht aan binnen zes maanden nadat u aan uw nieuwe baan begonnen bent. Dan is uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar verplicht om hieraan mee te werken. Gebruik hiervoor het formulier Waardeoverdracht.

Voorwaarde waardeoverdracht
De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk. Is de dekkingsgraad onder de 100%? Dan kunt de waardeoverdracht wel aanvragen om binnen de termijn van zes maanden te blijven. Het pensioenfonds neemt uw aanvraag in behandeling wanneer de dekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Informatie voor u
Als nieuwe deelnemer krijgt u automatisch een brief van Stichting Pensioenfonds De Fracties met informatie over uw pensioenregeling. Meer informatie vindt u ook bij Wat is er geregeld?