jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

logo_laag2_blauw

Welkom bij Stichting Pensioenfonds De Fracties! In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 2016 beschikbaar).

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds De Fracties. U kunt laag 1 en laag 3 vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl, of opvragen bij mevrouw S. Bertram, Pensioenadviseur bereikbaar op toestel 2420.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Via Loders Croklaan neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds de Fracties en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds de Fracties is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1.875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1.875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Stichting Pensioenfonds de Fracties pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 65% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 16% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Het pensioenreglement vindt u ook op www.pensioenfondsdefracties.nl.

Let op: Wanneer u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij Loders Croklaan, is het partnerpensioen en het wezenpensioen gebaseerd op de opgebouwde rechten, in plaats van de te bereiken rechten tot aan pensionering.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Het pensioenreglement vindt u ook op www.pensioenfondsdefracties.nl. Voor het salaris boven de WIA loongrens ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.
reglement

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.pensioenfondsdefracties.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WGA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor het salaris onder de WIA loongrens. Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen voor het salaris onder de WIA loongrens.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond en/of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij Stichting Pensioenfonds De Fracties blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het ouderdomspensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl. Daarnaast kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. Meer informatie hierover vindt u hierna, onder het icoon ‘vrijwillig’.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Stichting Pensioenfonds De Fracties houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1.875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
opbouw

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1.875% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1.875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is €187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.
premieverdeling_enkel

Uw werkgever betaalt voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2016 is de premie die uw werkgever betaalt 26.5% van uw bruto loon. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds De Fracties en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. U gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar (niveau 2020) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds de Fracties staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar (niveau 2020) maar hoger dan
€ 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds de Fracties er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder . Pensioenfonds de Fracties checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds de Fracties.
ruilen_ouderdoms_partner

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder Loders Croklaan verlaat, en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Zie ook www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 2016 beschikbaar) voor de bedragen van het pensioen na het ruilen.
vrijwillig_pensioen

Vrijwillige ANW-hiaat verzekering

Bij Stichting Pensioenfonds De Fracties is het mogelijk om te kiezen voor een vrijwillige ANW-hiaatverzekering. Met deze verzekering kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. De premie voor deze verzekering wordt via uw werkgever op uw salaris ingehouden. Uw werkgever draagt de premie af aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie over deze vrijwillige verzekering en de premie die u daarvoor betaalt is te vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl en het pensioenreglement. Vul het formulier ANW-hiaat verzekering in als u hiervan gebruik wilt maken.
ruilen_partner_ouderdom 

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl.
deeltijd_67

Pensioen vervroegen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen volledig of gedeeltelijk eerder in te laten gaan dan op uw pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw beëindigd als u vervroegd pensioneert. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Kijk voor meer informatie over de verlaging van uw opgebouwde pensioen op www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 2016 beschikbaar). Kijk voor de voorwaarden voor het vervroegen van pensioen in het pensioenreglement.
hoog_laag_laag_hoog

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om tot de AOW-leeftijd een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst tot de AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Stichting Pensioenfonds De Fracties probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Stichting Pensioenfonds De Fracties moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Stichting Pensioenfonds De Fracties ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Pensioenfonds De Fracties ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Stichting Pensioenfonds De Fracties rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Pensioenfonds De Fracties moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting Pensioenfonds De Fracties vindt u op www.pensioenfondsdefracties.nl.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. <Klik hier> voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

indexatie 

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2015 iets minder kopen dan in 2014. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Stichting Pensioenfonds De Fracties uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat hetopgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen in de bedrijfstak. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als hetfinancieel tegenzit, kan het zo zijn dat Stichting Pensioenfonds De Fracties niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Stichting Pensioenfonds De Fracties de pensioenen als volgt geïndexeerd*:


Indexatie

stijging van
de lonen

Stijging van
de prijzen

2015

0.00%

2.00%

0.60%

2014

0.00%

3.01%

0.98%

2013

0.00%

1.75%

2.50%

2012

0.00%

1.25%

2.46%

2011

0.91%

1.80%

2.34%

2010

1.51%

1.65%

1.27%

2009

0.00%

1.50%

1.20%

 

 

 

 

*de cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
tekort

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds De Fracties ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet (volledig) indexeren of de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Pensioenfonds De Fracties besluiten uw reeds opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.  

Stichting Pensioenfonds De Fracties heeft de pensioenen de afgelopen jaren niet verlaagd. 

Meer informatie over hoe Stichting Pensioenfonds De Fracties er financieel voor staat, vindt u op www.pensioenfondsdefracties.nl.

Welke kosten maken wij?

kosten
Stichting Pensioenfonds De Fracties en Loders Croklaan maken verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.
Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.
Op www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 2016 beschikbaar) en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds De Fracties en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. U gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw. Voor het salaris boven de WIA loongrens kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.
 samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. Meer informatie vindt u onder het icoon ‘vrijwillig’. 

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u op www.pensioenfondsdefracties.nl.
scheiden 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.  

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.  

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondsdefracties.nl.
buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds De Fracties daarover informeren.
keuze

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.
mijnpensioenoverzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen 

Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met mevrouw S. Bertram, Pensioenadviseur bereikbaar op toestel 2420, of kijkt u op www.pensioenfondsdefracties.nl.