jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall  logo_laag1_blauw
 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds De Fracties. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl, of opvragen bij mevrouw S. Bertram, Pensioenadviseur bereikbaar op toestel 2420.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedurende uw arbeidsongeschiktheid door. Voor het salaris boven  de WIA loongrens ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.pensioenfondsdefracties.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u voor het bedrag onder de WIA loongrens geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.    

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij De Fracties. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

premie
Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.
opbouw
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon, maar voor het salaris boven de DC grens. Voor het salaris onder de DC grens is de middelloonregeling van toepassing. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld is het bedrag tot € 69.438 bruto per jaar (niveau 2019). Boven dit bedrag tot maximaal € 107.593 bruto (niveau 2019) wordt de beschikbare premie vastgesteld.
premieverdeling_enkel
Uw werkgever betaalt elke maand de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw. Deze premie vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. nettopensioen

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 107.593 bruto per jaar. Verdient u meer, dan kunt u eventueel privé een regeling treffen.

beleggingskeuze
Wilt u zelf bepalen hoe uw beschikbare premie wordt belegd? Kijk dan in laag 2 van uw pensioen 1-2-3. pensioenuitkering_aankopen Op uw pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering die u ontvangt zolang u leeft. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u deze uitkering koopt. Dit noemen wij shoppen.
vrijwillig_pensioen
Wilt u zich aanvullend verzekeren? U kunt kiezen voor een ANW-hiaat verzekering. Met deze verzekering kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. Vul het bijgevoegde formulier in, indien u hiervan gebruik wilt maken. deeltijd_67
Wilt u eerder volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
keuze
Wilt u alle mogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in laag 2 van Uw pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Welke kosten maken wij?

kosten
Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten worden door het pensioenfonds betaald.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. buitenland
Als u verhuist naar het buitenland.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt. keuze
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.
samenwonen_trouwen
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. mijnpensioenoverzicht
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
scheiden
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Sandra Bertram, Pensioenadviseur, toestel 2420