jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

AOW stijgt vanaf 2020 minder snel

Nov 19, 2019

AOW stijgt vanaf 2020 minder snel

Vanaf januari 2020 gaat de AOW-leeftijd al minder snel stijgen. Dat is het gevolg van de nieuwe Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, die in juni 2019 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet vloeit voort uit het principeakkoord dat door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties in juni 2019 werd bereikt.

Eerst pas op de plaats, daarna langzamer stijgen

De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden (2019) geldt ook nog in 2020 en 2021. Pas daarna zal de AOW-leeftijd gaan stijgen (zie tabel voor de exacte stijging). Vanaf 2026 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Jaarlijks stelt de regering via een algemene maatregel van bestuur de AOW-leeftijd over 5 jaar vast. Dat betekent dat de AOW-leeftijd voor 2026 op 1 januari 2021 bekend is.

 

Jaar

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

2019

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 4 maanden

2021

66 jaar en 4 maanden

2022

66 jaar en 7 maanden

2023

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar

2025

2026 en verder

67 jaar (na uitwerking pensioenakkoord)

Koppeling aan levensverwachting

 

Later én langzamer omhoog

Vanaf 2020 gaat de AOW-leeftijd later omhoog en stijgt deze bovendien minder snel. Dit komt doordat de AOW- en de pensioenrichtleeftijd niet langer 1-op-1 gekoppeld zijn aan de levensverwachting, maar slechts voor 2/3e deel. Voor elk jaar “levenswinst” werkt een deelnemer 8 maanden langer door, en ontvangt hij/zij dus 4 maanden langer AOW. 

AOW-leeftijd ook in 2025 op 67

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van SZW op 1 november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd ook in 2025 uit op 67 jaar. De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang.