jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Publicatie internetconsultatie wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’

Jun 07, 2021

Op 16 december 2020 is de internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ gepubliceerd. De internetconsultatie liep tot 12 februari 2021. Het wetsvoorstel is een nadere uitwerking van het Pensioenakkoord dat in juni 2019 is gesloten en beoogt het pensioenstelsel grondig te herzien. Uit de voorlopige wettekst en de uitgebreide Memorie van Toelichting volgt dat het voorstel ingrijpende veranderingen van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen met zich mee zal brengen.